مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی اکبر
نام خانوادگی:زمانی نژاد
پست الکترونیک:azamaninejad@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

در سال 1343 شمسی. در شهر مقدس قم به دنیا آمدم و در سال 1356 ش وارد حوزه شده و مقدمات سطح و تا خارج در مدرسه آیة الله گلپایگانی و مدرسه رضویة تا سال 1364 به پایان رساندم و دروس جدید را تا دیپلم متفرقه گذرانم.
و از سال 1365 تا کنون از دروس خارج حضرات آیات عظام شیخ جواد تبریزی و فاضل لنکرانی و منتظری و وحید خراسانی و سبحانی و مددی شرکت کرده و می کنم و از درس فلسفه و تفسیر آیات عظام حسن زاده آملی و انصاری شیرازی و جواد آملی بهره ها برده و می برم در کنار تحصیل با نوشتن مقالات و تصحیح بعضی از متون درسی علما و تهّیه و تدوین بعضی از شناخت نامه ها و شرح حال و کتابشناسی جهت شخصیت های علمی به انجام وظیفه می پردازیم.
و نیز در ده ها کنگره علمی در ایران و خارج شرکت کرده و اکثر این کنگره ها با تدوین کتابی و یا تصحیح کتابهائی و نوشتن مقاله و مقالات و... همکاری نزدیک داشته ام و در اکثر این کنگرها به عنوان معاون علمى، یا معاون  اجرائى، یا معاون علمی و اجرائى و... به وظیفه عمل کرده ام.